Naše vize

 

Naše vize

Chceme zdravou krajinu a společnost, která ví, jak o ni pečovat.

Poslání

Společně s místními obyvateli sázíme v okolí jejich obcí stromy, abychom krajině vrátili její přirozené schopnosti a současně vnášíme mezi lidi témata péče o krajinu a podporujeme jejich iniciativu.

Co proto děláme?

  •   Sázíme stromy, a to v kulturní krajině, obvykle na venkově, na obecních pozemcích se souhlasem a aktivní podporou ze strany vedení obce.
  •   Členy našeho týmu jsou zahradní architekti, vystudovaní přírodovědci a celá řada dalších profesí; všichni dýcháme pro životní prostředí a chceme se osobně i jako organizace zasadit pro změnu, která je každým rokem stále potřebnější.
  •   Kolem aktivního jádra máme širokou základnu nadšených dobrovolníků, kteří s radostí během vlastního sázení vezmou do rukou lopaty, krumpáče a pomohou nám stromy zasadit. Tímto jim všem děkujeme! Mrkni se na: Seznam našich hrdinů.
  •   Součástí každé výsadbové akce je ukázka správného zasazení stromu.
  •   Vytvořili jsme ve formě komiksu animované populárně naučné grafiky. Vysvětlují následky nesprávného hospodaření na zemědělské půdě, principy ochrany klimatu a navrhují řešení. Tady se mrkni na komiksy! 
  •   Jednou za dva roky pořádáme celodenní konferenci pro představitele obcí i laickou veřejnost, kde odborníci představují nové poznatky a příklady dobré praxe z oblasti ochrany klimatu, sázení stromů, agrolesnictví a další. Více informací ke konferencím.
  •   Ke každému sázení stromů s Větvením je přizvána místní komunita. Tím se akce stává společenskou událostí obce za přítomnosti jednotlivců, ale i celých rodin včetně těch nejmenších, někteří sotva chodí. Kdo má ruce a nohy, sází. Vysázené stromy pak komunita považuje za „jejich“. Mají pak přirozeně potřebu se o ně starat.