Projekty


Stromořadí, aleje

  • Nejvíc sázíme stromořadí. Jedná se o řadu stromů podél polní cesty, cyklostezky či silnice nezatížené automobilovou dopravou, obvykle v extravilánu obcí. Mnohem raději bychom sázeli aleje, stromořadí po obou stranách cesty, zde však obvykle narážíme na malou plochu obecního pozemku.
  • Úspěšným projektem jsou také Aleje života. Jedná se o stromy zasazené za každé dítě v obci nebo nově (či nedávno) narozené. Pomáháme tak stávajícím i nově příchozím rodinám skrze jejich děti, které mají v obci svůj vlastní strom, „zakořenit“. Pro víc informací k Alejím života a fotogalerii z výsadeb přejdi na stránku s přehledem realizovaných akcí.

STROMOVÉ KAPLE

  • Na stromové kaple jsme opravdu hrdí. Jedná se o (staro)nový prvek v naší krajině. Stromy jsou vysázené do tvaru obdélníku, kruhu či jiného tvaru tak, aby časem propojené koruny vytvořili pomyslné chrámoví kaple, poutní, duchovní místo k odpočinku, rozjímání, ideálně s výhledem do krajiny kolem.
  • Stromová kaple může velmi dobře posloužit i jako místo svatebního obřadu či jiných slavností obce. První stromová kaple vznikla díky spolupráci se spolkem NAOKRAJI z. s. Dodnes bylo vysazeno již několik stromových kaplí a stále přibývají. Některé zcela bez naší účasti (a to je dobře!). Několik z nich najdete i na Mapy.cz. Pro více informací a fotografie si prohlédněte například výsadu Stromové kaple v Nové Lhotě.

KOMUNITNÍ SAD

  • Podporujeme obnovu starých ovocných sadů s výsadbou původních odrůd, ale i zakládání sadů nových. Chcete-li v obci obnovit nebo založit nový sad, ozvěte se nám a domluvíme se dál. Kontakty na nás jsou zde prosím.

PŘÍRODĚ BLÍZKÝ LES

  • Jedná se o péči o les, co nejvíce přírodě blízkým způsobem. Tedy snaha o odborné posouzení všech proměnných jako historie místa, nadmořská výška, lokální klima, šance konkrétních druhů v daném místě prosperovat vzhledem ke klimatické změně a zvolit nejlepší možné řešení s cílem zachovat co nejvíce funkcí daného lesa (chlazení krajiny, zádrž vody, úkryt zvěře, kotvení uhlíku, těžba dřeva, rekreace člověka atd.).
  • Takový projekt jsme zatím nerealizovali, ale máte-li les, finanční zdroje či dobrý kontakt, ozvěte se nám. My máme odborníky, dobrovolníky a elán!

VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE

  • Obvykle jednou za dva roky pořádáme celodenní či půldenní sérii přednášek vedených předními odborníky na daná témata. Nejčastěji v oblasti výsadby, péče o stromy, klimatické změny, jednání s obcemi, pozemkových úprav a další. Máte-li zájem uspořádat takovou konferenci ve Vaší obci, napište nám a domluvíme se na další spolupráci. Kontakty na nás najdete tady.
  • Chcete-li se zúčastnit příští konference, napište nám na info@vetveni.cz. Rádi Vám zašleme pozvánku.