Pavel Rotter

Pavel Rotter

člen výboru

PROFIL

Položili jsme členům a příznivcům pár otázek :)).

Co pro Tebe znamená Větvení?

Větvení pro mě znamená možnost dělat spolu s dalšími lidmi smysluplné věci. Konkrétně pomáhat naší krajině a inspirovat k tomu další lidi.

Proč je sázení stromů tak důležité?

Sázení nových stromů dělá naší krajinu hezčí, přívětivější a pestřejší. Když je stromů v krajině dostatek, nesmírně krajině prospívají: drží v krajině vodu, snižují prašnost, mírní vodní i větrnou erozi atd. Mojí vizí je vytvořit s pomocí přírody a lidí někde kus opravdu funkční (ekosystémově) a krásné krajiny.