Jarmil Škop

Jarmil Škop

příznivec

PROFIL

Položili jsme členům a příznivcům pár otázek :)).

Proč bys Větvení doporučil ke spolupráci/k dobrovolnictví?

Větvení je skvělá parta, která nadchne pro sázení stromů každého, kdo se třeba i jen náhodně přidá!

Větvení v 5 slovech!

Sázíme stromy pro naše životy!

Jakou cenu má jeden strom? (“vyčísli” netradičně!)

7 milionů!

Přemýšlel jsem, jak vyjádřit tuto z mého pohledu nevyčíslitelnou hodnotu a nechal jsem se trochu inspirovat článkem v National Geografic, kde se mi zalíbil kalifornský údaj, který vyjadřuje hodnotu tzv. ekosystémových služeb padesátiletého stromu zahrnujících například produkci kyslíku, absorpci CO2, ochlazování okolí, recyklování vody, zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody, zabraňování erozi, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů… A to nezapočítali ani cenu dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu plodů…