Rudka _ 2022 _ Kaple věčného světla

By in ,
272
Rudka _ 2022 _ Kaple věčného světla

Dne 22.10.2022 v 15:00 SEČ byla dokončena výsadba další stromové kaple, tentokrát v Rudce u Domašova. Pro stromovou kapli vybrali celkem vhodné místo Tomáš Horský, náš kolega, společně se starostkou paní Marií Jirglovou, vše schválilo místní zastupitelstvo. Z kaple bude časem pěkný rozhled do okolí. Skrz 11 dubů, které tvoří unikátní útvar, a to kapkovitou podkovu s rozšířeným vchodem, uvidíte Rudku, Domašov, přilehlé polnosti, meze, ostatní stromořadí a další okolní krajinu. Počasí bylo ten den vrtkavé, chvíli pršelo, většinou slušně mrholilo, vlhkost na plnou bambitku, takže osobní komfort pod vrstvami oblečení, stále nic moc. Naštěstí dorazili místní s lopatami a rýči v rukou a s pevným odhodláním, že “dnes půjdou všechny kořeny pod zem!” A tak se stalo. Ani členů a dobrovolníků z Větvení nebylo málo (asi 11 duší). A tak se dostalo Kapli věčného světla všeho, čeho si u svého zrodu žádá. Na konci jsme popřáli každý jednomu stromu to nejlepší na jeho budoucí cestě dolů za vodou i vzhůru do nebes. Moc děkujeme všem zúčastněným za hezkou akci a stromové kapli přejeme dost vláhy, dostatečnou péči a spoustu návštěv, které spočinou, zaposlouchají se do korun stromů a spojí se s věčností …

54321
(0 votes. Average 0 of 5)