Podpořte nás

Jsme nezisková organizace a jsme tím pádem závislí na finančních darech našich podporovatelů. Ne vše se dá ale koupit, často je potřeba i jiný druh pomoci. Proto jsme rozdělili tuto sekci na tři části:

PENĚŽITÉ DARY – naše projekty žijí díky dárcům – když se dá více drobných dohromady, vyroste z toho i celá alej nebo stromová kaple

DOBROVOLNICTVÍ – kdo si rád umaže ruce od hlíny, je vítán

PODPORUJÍ NÁS – zde uvádíme dobré duše, které se podílejí na financování výsadby stromů a ochrany krajiny sponzorskými dary

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás