Připravované „sázecí akce“

Připravované
Jaro 2018 Na jarní období roku 2018 ještě nemáme připraveny a naplánovány další sázecí akce. Až budeme mít data a lokality, tak je sem vložíme pro informaci široké veřejnosti. V sekci realizované projekty se však můžete podívat na záznamy z akcí, a které jsme zvali dříve.     Připravované „sázecí akce“ pro konec roku 2017 ...
Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás