Tvarožná u Brna

Tvarožná u Brna
17. listopadu 2019- přesně na 30 výročí sametové revoluce bylo sdružení Větvení přítomno u vysázení symboických 30 ks dřevin severozápadně obce Tvarožná nedaleko Brna. Díky iniciativě místního starosty a s mím spojenému svazku obcí slavkovskho bojiště přibylo již zmíněných 30 ks dřevin. Jedna dřevina za každý rok od pádu komunistického režimu. Trochu netradičně nebyly vysázeny ...

Čistá u Litomyšle

Čistá u Litomyšle
První stromořadí vysázené s naším sdružením Větvení na území historických Čech bylo vysázeno letos na podzim v obci Čistá. První víkend v listopadu vzniklo na přibližně 500 metrech nové stromořadí okolo polní cesty vedoucí od bývalého JZD směrem k jihu. Jedná se o cestu mezi poli, kde donedávna nebyla žádná zeleň. Bylo zde vsázeno smíšené ...

Sad Nová Lhota 2019

Letošní podzim jsme se opětovně podíleli na výsadbě v naší srdcové obci, a to v Nové Lhotě na Hodonínsku. Zde v krajině býlích Karpat sázíme opakovaně díky skvělé spolupráci s místním starostou. Letos byl vysázen sad ovocných stromů poblíž místního ekocentra. V sadu nově rostou Hrušně, Švestky, Aronie a několik Třešní. Sad nyní poroste na ...

Javorová alej v Rudce

Javorová alej v Rudce
Po přibližně dvou letech jsme se vrátili opět do obce Rudka, kde jsme vysázeli společně s místními javorovou alej od křížku jižně od obce směrem k lesu. Vzniklo 350 m dlouhé stromořadí, které tvoří 33 Javorů babyka. Tento druh Javoru byl zvolen pro svoji větší toleranci k sušším podmínkám, které se v posledních letech pravidelně ...

Třešňová alej u Vilémovic

Třešňová alej u Vilémovic
Na okraji Moravského krasu, u obce Vílémovice poroste od letošního jara třešňová alej. Alej byla vysázena 6.8.2019 na východním okraji obce kolem staré komunikace vedoucí do centra obce. Bylo vysazeno 22 třešní a dvě Moruše. Místo pro Moruše bylo vybráno na konci aleje, kde uzavírají novou výsadbu. Jak je již zvykem, přidalo se i několik ...

Nová Lhota podzim 2018

Nová Lhota podzim 2018
Vážení přátele Jedna z akcí, které se naše sdružení účastilo a přispělo k vysázení nových stromů došlo v naší oblíbené destinaci, a to v Nové Lhotě na hodonínsku. Do obce se velice rádi vracíme, jednak díky obrovské podpoře našeho sdružení od místního starosty a také proto, že se vždy rádi podíváme, jak se daří našim ...

Sázení Louka 2018

Letošní druhé sázení proběhlo opětovně v Bílých Karpatech, konkrétně v obci Louka. Takto viděla událost jedna z našich příznivkyň, které tímto moc děkujeme za pomoc s chodem Větvení. Louka 2018 Většina z nás se sešla již v pátek k večeru, kdy jsme měli možnost se mezi sebou seznámit hravou formou a taky se blíže seznámit ...

Bělokarpatské solitery

Bělokarpatské solitery
Vážení přátelé stromů v krajině, druhé jarní sázení roku 2018 proběhlo tradičně v Nové Lhotě, naší nejčastější sázecí lokalitě. Tentokrát jsme se s místním starostou dohodli, že se pokusíme vysázet klasický bělokarpatský prvek, a to jsou solitérní stromy v krajině. Okolo obce tedy byly v loukách vysázeny lípy, javory a hrušně. I když byly vytypovány ...

Výsadba švestek v obci Vracovice

Výsadba švestek v obci Vracovice
Jak už je to v našeho spolku zvykem, tak se do některých obcí opakovaně vracíme. Letos na jaře jsme se proto ocitli v obci, kde jsme sázeli před rokem. Vracovice jsou tak jedna z těch perspektivních obcí, kde místní samosprávě záleží i na svém okolí. Loni na jaře vznikla krásná cca 800m dlouhá třešňová alej. ...

Moutnice- Stromová „kaple“

Moutnice- Stromová
Poslední akcí našeho sdružení na podzim 2017 Větvení byla realizace stromové kaple nedaleko obce Moutnice jižně od Brna. Pro realizaci byl zvolen prostor v nově budovaném biocentru. Uprostřed biocentra se nacházel prázdný prostor, který jakoby vybízel k realizaci dalšího vegetačního krajinného prvku. Po dohodě s místním starostou jsme se rozhodli obec zapojit do projektu „stromových ...

Výsadba sadu u obce Langau (Rakousko)

Výsadba sadu u obce Langau (Rakousko)
Další akcí, na které jsme se letošní podzim podíleli, byla organizována hlaavně Jihomoravský krajem. V rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem byla uspořádána konference Aleje života a následně výsadba v Rakousku. Jihomoravský kraj v rámci svého projektu Zdravý jihomoravský kraj uspořádal s konferenci zabývající se stavem krajiny, problematikou půdy, možností nápravy nových i starých problémů a ...

Velatice u Brna- podzim 2017

Velatice u Brna- podzim 2017
Vážení příznivci První sázení s Větvením z letošního podzimu se uskutečmilo nedaleko Brna v obci Velatice. Samotná lokalita se nachází nad obcí na jejím severovýchodním okraji. Na lokalitě bylo s pomocí místních lidí vysázeno stromořadí tvořené hodně neobvyklým druhem stromů, a to Jeřáby břeky (Sorbus torminalis). Jednotlivé stromy si místní lidé zasázeli pro své děti, ...

Jarní sázení v Nové Lhotě 2017

Jarní sázení v Nové Lhotě 2017
Sázení v Nové Lhotě 2017 – jaro Již v pátek se vypravil úderný tým vyměřit a ideálně i vybagrovat díry pro stromy, abychom pak mohli druhý den sázet bez komplikací a zdržování. Jak jsme se autem blížili k Nové Lhotě a stoupali pomalu vzhůru nadmořskými metry, tak jsme se postupně nořili do mlhy čím dál víc. Ještě u ...

Třešňové stromořadí u obce Vracovice

Třešňové stromořadí u obce Vracovice
Letos na jaře je naše moravská krajina zase bohatší o velmi důležitý prvek zeleně. V prostředí rozlehlých zemědělských pozemků u obce Vracovice na znojemsku, kde zeleň velmi chybí, přibyl další potřebný zelený pás. Okolo budoucí cyklostezky roste nová téměř půl kilometru dlouhá třešnová alej. Celkem 80 stromů tvoří 800 mětrů dlouhé stromořadí a jedná se ...

Sázení Kaple Ve Větru u Radějova

Sázení Kaple Ve Větru u Radějova
Pro nás Větevníky začala výprava už v pátek, kdy jsme ve spolupráci s panem starostou a místním traktoristou připravovali do posledních paprsků slunečních místo k výsadbě tak, abychom to druhý den s místními z Radějova stihli v rozumné době a na místě neumrzli. Totiž velmi příhodné pojmenování kaple „ve větru“, až příliš dobře ctilo svému ...

Sázení v Rudce

Sázení v Rudce
„Ať tu po nás neco zbyde, ne?“ 42 ovocných stromků. Pozdní odpoledne. Krásná atmosféra. Sázení 22.10. v Rudce u Domašova za účasti místních obyvatel všech generací. A po sázení i teplé pohoštění a vřelé přijetí, místní sbor zazpíval (mimo jiné) i písničku složenou na počest nové aleje. Doufáme, že vysazeným třešním a hrušním bude dařit ...

Sázení Kaple vnitřního ticha v Nové Lhotě

Sázení Kaple vnitřního ticha v Nové Lhotě
Ve dnech 21.4.-23.4. 2016 jsme s naším sdružením Větevní z.s. měli tu čest stát u zrodu stromové kaple v Nové Lhotě. V měkkém reliéfu Bílých Karpat, za humny obce, můžeme podél cest okolo lokality Mezicestí najít několik starých křížků, které poukazují na spirituální rozměr kraje. Tento potenciál místa jsme se pokusili rozvinout v plnohodnotný génius loci vysazením stromové kaple: ...

Jarní sázení v Rájci-Jestřebí

Jarní sázení v Rájci-Jestřebí
V sobotu 2.4.2016 si vysázeli místní občané v Rájci-Jestřebí za drobné asistence Větvení jabloňovou alej podél polní cesty v lokalitě Háj. Bylo vysázeno 16 jabloní starých odrůd (Matčino, Croncelské, Řehtáč soudkovitý). V krásném jarním dopoledni šla práce hezky od ruky a vládla příjemná atmosféra. Podnět k výsadbě dal a organizaci zařídil pan Pavel Perout z Rájce-Jestřebí. ...

Výsadba stromořadí v Šošůvce

Výsadba stromořadí v Šošůvce
Letošní podzimní sázení se uskutečnilo v obci Šošůvka na Blanensku. Na realizaci stromořadí byl vybrán obecní pozemek podél polní cesty v prostoru rozsáhlých zemědělsky a pastevecky využívaných ploch, kde je obecně kritický nedostatek vzrostlé zeleně. Společný záměr se stal i společným dílem a za pomoci členů a příznivců občanského sdružení Větvení, pana starosty Stanislava Šindelky a místních ...

Jarní sázení v Božicích a výsadba zdejší aleje života

Jarní sázení v Božicích a výsadba zdejší aleje života
Letošní jaro bylo v obci Božice na Jižní Moravě dost živo. Dokonce se o jednom víkendu 2 a 3. května vysázely dvě aleje. Ta sobotní, ovocná nově lemuje cestu mezi Božicemi a jejich místní částí Kolonií u Dvora. Dožitá jabloňová alej byla defakto nahrazena novou výsadbou třešní, jabloní a švestek. Akce se zůčastnilo mnoho místních ...

Druhý ročník konference Aleje života a založení Aleje života v Dolních Bojanovicích

Druhý ročník konference Aleje života a založení Aleje života v Dolních Bojanovicích
Konference Aleje života spojená s výsadbou aleje ovocných stromů místními rodinami se uskutečnila ve dnech 10. a  11. dubna  2015 v obci Dolní Bojanovice na Hodonínsku. Cílem druhého ročníku akce bylo informovat zúčastněné starosty a starostky  o významu alejí a způsobech, jakým přispívají k ekologické stabilitě krajiny, také o praktických aspektech  přípravy a realizace výsadeb. Konferenci zahájila ...

Výsadba ovocného stromořadí v Rajhradě

Výsadba ovocného stromořadí v Rajhradě
První sázení letošního jara se uskutečnilo na Jižní Moravě v katastrálním území města Rajhrad kde vzniklo, za pomoci členů a příznivců občanského sdružení Větvení, starosty města Rajhrad Mgr. Františka Ondráčka a také místních hasičů, třešňové stromořadí dlouhé cca 200 m. Počasí bylo na jarní měsíce poměrně příznivé a tak se v pohodové atmosféře zrodilo společné dílo, které ...

Rozšiřování aleje života v Louce

Rozšiřování aleje života v Louce
Z pohledu člena Větvení není nic povzbudivějšího, než vědomí, že se některé z našich nápadů šíří a sžívají s lidmi a krajinou, ke kterým jsou směrovány. Přesně takový pocit mám z dění v obci Louka na Hodonínsku. Na jaře zde místní, díky iniciativními přístupu paní starostky Anny Vašicové založili alej života. A jelikož v Louce od té doby nelenili, mohli ...

Hrátky s hlínou a sázení v Bílých Karpatech

Hrátky s hlínou a sázení v Bílých Karpatech
Víkend 18. a 19. října byl zasvěcen sázení. Pozvali jsme kamarády a opět vyjeli do Bílých Karpat. Spolu s Antonínem Okénkou, starostou Nové Lhoty, a Janou Brodeckou z Ekocentra Karpaty jsme ráno vyrazili prodloužit alej, kterou s námi vloni sázela Modrá beruška. Kvůli rozbahněným cestám jsme museli všechen materiál, stromky i občerstvení donést na místo vzdálené zhruba kilometr, ...

Podzimní sázení 18.-19.10., Bílé Karpaty

Podzim je čas barevných listů, draků a samozřejmě také sázení stromů! Jedeme sázet staré odrůdy na naše oblíbená místa v Bílých Karpatech – do Nové Lhoty a Radějova. Také budeme mít příležitost účastnit se prodlužování Aleje života v Louce. Přidejte se k nám o víkendu 18.-19. října. Více informací o události zde. Počet míst je omezen, proto prosíme ...
Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás