Připravované „sázecí akce“

Jaro 2018

Na jarní období roku 2018 ještě nemáme připraveny a naplánovány další sázecí akce. Až budeme mít data a lokality, tak je sem vložíme pro informaci široké veřejnosti.

V sekci realizované projekty se však můžete podívat na záznamy z akcí, a které jsme zvali dříve.

 

 

Připravované „sázecí akce“ pro konec roku 2017

Na podzim 2017 máme naplánovány tři sázecí akce. Jedna bude konference ve spolupráci s Jihomoravským krajem, na které pozvaní odborníci ve svých příspěvcích přiblíží význam zeleně v krajině. Dále nás čeká jedno břekového stromořadí a výsadba „kaple“ tvořené duby. Více v přiložených pozvánkách.

1. zakládání aleje života ve Velaticích u Brna, 28.10. – 29.10. (víkend)

2. založení stromové kaple u Moutnic, 11.11. – 12.11. (víkend)- společná pozvánka pro obě akce ke stažení níže.

3. konference Aleje života: POSELSTVÍ STROMU PRO KRAJINU 21. STOLETÍ ve Znojmě + výsadba aleje života v sobotu v Landau, Rakousko, 3.11. – 4.11. (pátek-sobota)

Brzy zveřejníme program konference :

 

 

Program konference Aleje života

Starší a uskutečněné projekty včetně fotografií, mapek a dalších materiálů hledejte na stránce realizované projekty

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás