27-4-2013 Výsadba nových stromků nedaleko Brna

Účastníci: Petr, Tomáš, Veronika, Dominika

Byl jsem vyzván abych v krátkosti přiblížil naši první vysazovací akci, která proběhla v sobotu 27.4.2013.  Takže to nejdůležitější :  vysadili jsme společnými silami 300 kusů Dubu zimního – Quercus petraea . Jednalo se o lokalitu nedaleko Kuřimi a konkrétně šlo o doplnění výpadků na loni vysázených místech. Účast byla skromná, pouhé 4 ks, o to víc jsme si užili zpěvu ptáků, šumění větvoví a typického zvuku záseků sázecích motyk. Vzhledem k naši vysoké výkonnosti zbyla i chvilka na moudrou diskusi o životě a tak jsme našim tělům poskytli jak fyzickou,  tak také duševní výživu. Považuji naši premiérovou akci za velmi úspěšnou a jen doufám, že účastníků lačných po tělesné očistě bude příště větší počet.  Tom

 

 

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás