O nás

Jsme skupina lidí, kteří cítí, že vztah s krajinou kolem nás, je již dlouho nevyvážený. Mnoho lidí přistupuje k přírodě jako k něčemu, co tu je naprosto samozřejmě a jen pro naše potřeby. Tak tomu ale není. Každý vztah, tedy i vztah ke krajině, která nám byla svěřena, musí být vyvážený a trvale udržitelný. Není možné přistupovat ke krajině jen jako k „prostoru, kam si chodíme pouze brát“.

Rozhodli jsme se proto udělat pár krůčků k nápravě tohoto vztahu. Založili jsme občanské sdružení VĚTVENÍ, stanovili si základní cíle a pustili se do práce.


RNDr. Václav Cílek, CSc.  o sázení stromů, krajině, lidech a Větvení


Žijeme novým projektem ve spolupráci se spolkem NaOkraji.
Zrealizovali jsme výsadbu kaple vnitřního ticha v Bílých Karpatech.

13071906_1042310999172614_2527830612344051584_o

Více informací o projektu „Kaple vnitřního ticha“ najdete tady.


 

Základní cíle, zakotvené ve stanovách našeho sdružení jsou:

  1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení
  2. uchování a obnova kulturního odkazu krajiny
  3. ochrana a podpora přirozených procesů vývoje ekosystémů
  4. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí

CELÉ STANOVY SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE: Stanovy Vetveni

 

Co děláme?

A co že to vlastně děláme? To je jednoduché: To, co nás baví a naplňuje – my prostě sázíme stromy.
Chcete to dělat s námi? Podpořte nás

Za názvem Větvení se skrývá skupina mladých lidí, kteří mají jeden velký společný koníček – přírodu. Někteří jsou v tomto oboru vzděláni, jiní jsou čirými nadšenci bez jakýchkoliv relevantních vědomostí, ale zase mají silné ruce a umí kopat díry. A věřte, že tito jsou při sázení stromů taky potřeba. Více o nás zde.

Naším hlavním projektem je výsadba a zakládání Alejí života.


Větevníci s panem starostou Nové Lhoty

Zakládání Aleje života v Nové Lhotě


 

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás